donderdag 13 oktober 2011

Spectaculair Kantoor Ontwerpen
Als we denken aan het woord ‘kantoor’ is het eerste dat bij ons naar boven komen werk, stress, routine, overwerken  en een boze baas... maar er zijn sommige kantoren die zeker geen van deze negatieve gevoelens bij je oproepen. Deze kantoren inspireren je an zorgen ervoor dat je de werkplek niet wilt verlaten. Deze kantoren zijn een soort kunstwerken, plaatsen waarvan je altijd terugkomt met een grote lach op je gezicht. 

Het Google kantoor is een van de meest funky kantoren, het is een speeltuin voor volwassenen met glijbanen, zwembad, bowlingbaan, pooltafels en ontspannings  capsule. Wie zou er niet willen werken in zo’n soort relaxte omgeving? Dit speelse ontwerp van Google speelte een belangrijke rol, omdat het een evenwicht geeft met het serieuze, welvarende wereld bedrijf. Alle IT Google ontwerpers moeten ten allen tijden creatief blijven, en de inrichting van hun werkplek maakt dit zo stukken gemakkelijker.Ze hebben niet heet gevoel dat ze terug willen naar de saaie, grijze kantoren waar andere medewerkers elleboog aan elleboog naast elkaar zitten. Als ze haast hebben kunnen ze via de glijbaan naar bedenen glijden, of ze nemen een power nap in een van de ontspannings capsules. Zouden eigenlijk niet alle kantoren moeten zijn zoals deze? Het werk past op deze manier zeker bij het leuke gedeelte van het leven. Google is dan ook een bedrijf dat zich kan veroorloven om abstract te zijn met hun kantoren, omdat het bedrijf draaid om creativiteit. Maar uiteraard zijn er ook bedrijven die serieurs moeten blijven op hun werkplek.

Hier zijn enkele voorbeelden van andere kantoor ontwerpen die onze aandacht hebben gevangen. Dit kantoor in Madrid brengt buiten naar binnen. De natuur rondom het kantoor lijkt het kantoor in te stromen. Dit groene kantoor is zeker rustgevend en vredig.

Degene die voorkeur geven aan water in plaats van groen kan zich altijd terug trekken in deze omgeving dat niet als kantoor aanvoelt, waar dit kantoor drijft in het water aan de kust. Nu maar hopen dat de medewerkers niet zeeziek worden.


Het kantoor van telecommunicatie in Thailand heeft een erg modern gevoel, het is minimalistisch, vol of beton, vredige kleuren, voornamelijk beige, wit, zwart en grijs. Langwerpige vormen met verlichting, leidingen en kamer afscheidingen maken de ruimte goed ontworpen en intrigerend.
Spectacular Office Design


When we think of the word ‘office’ the first things that come up to our mind are work, stress, routine, afterhours and an angry boss... but there are some offices out there which definitely do not evoke such negative feelings. Those offices could inspire and make you want to never leave your workplace. They are like art pieces, places which you always come back to with a big smile on your face.

Google office is one of the funkiest; it’s a real playground for adults; with slides, swimming pool, bowling alley, pool tables, and relaxation capsules. Who would not like to work in such an easy going environment? This playful design at Google plays an important role, since it balances out the seriousness of this prosperous worldwide company. All IT Google designers need to stay creative at all times, and the design of their workplace definitely makes it much easier. They do not feel like they need to get back to a boring, grey office where other employees sit next to each other elbow to elbow. If they are in a hurry they could slide down to the lower level, take a power nap in one of the relaxing capsules or have a swim in the lunch time. Shouldn’t all offices be like it? Work would definitely stay on the fun part of life. Google can afford being abstract with their offices, because their company is all about creativity, however there are companies which need to stay serious also in their workplaces. 


Here are some examples of other office designs which really caught our attention. The Madrid office brings the outside in. The nature surrounding the office almost storms inside. This green office is definitely calming and peaceful. 

Those who prefer water to greenery can always focus in the not-so-office-like environment, where the office boat floats by the shore. Hopefully the employees don't get seasick!
The Office of Telecommunications in Thailand has a very modern feel to it, it is minimalistic, full of concrete, peaceful colours, mainly beige, white, black, grey. Longitudinal shapes in form of lighting, pipes, room divisions also make the space synchronised, well designed and intriguing. Geen opmerkingen:

Een reactie posten