woensdag 26 oktober 2011

Kasten onder de trap - Geen huis zonder een trap


Aan ons, van Oock, wordt vaak gevraagd naar oplossingen voor de ruimte onder trappen, deze ruimte is opslagruimte namelijk erg welkom. Een van de oudste ruimtebesparende trucs in het interieur handboek was het gebruik maken van de overgebleven ruimte onder de trap. Het is vaak een onhandige, extra ruimte die zich niet altijd laat lenen voor een goedkope en makkelijke opbergoplossing. Onderstaande ontwerpen laten echter zien hoe creatief je kunt zijn met deze ruimte die het moeilijkst in te richten lijkt van het totale huis.


In de jaren ’30 werden de opslagruimtes goed aangepakt. Het hebben van een multifunctionele trap was een deel van het interieur, net als de ingebouwkasten. In onze zogenaamde economische tijden worden deze luxe extra’s vaak door aannemers geschrapt en blijft de ruimte onder de trap onbenut en kaal.

Natuurlijk zijn er ook een aantal ontwerpen die de mentaliteit van de conventionele trap veranderen! Waarom ook niet? Deze trappen maximaliseren het gebruik en de efficiƫntie van het interieur, want de lege ruimte onder de trap wordt gebruikt als optimale opslagruimte! Het is echt een geweldig idee om deze beperkte ruimte onder de trap te gebruiken voor uw opslag.Cabinets under the stairs -
There is no house without a staircase
We are often asked at Oock about solutions for the cabinets under staircases as any extra storage space is welcomed. One of the oldest space-saving tricks in the interior design handbook involves making use of that leftover area underneath the stairs, the awkward extra space that does not always lend itself to cheap or easy storage solutions. These designs, however, show just how creative one can be with what seems like the hardest space to deal with in a house.In the 30thies houses the storage was well addressed. Having a multipurpose stairs was a part of the interior design, the same as built-in wardrobes. In our so called economic times most of the contractors skip all luxuries add-ons and the staircase are left bare and space unused.

Of course there are some designs that change the mindset of the conventional stairs! Why not? These stairs maximize the use of space efficiently in the home interior, because empty space under the staircase utilized as storage cabinets! It’s really a great idea to solve the use of space in a limited room.


1 opmerking: