donderdag 29 december 2011

Georganiseerde levensstijl 2012


Hier zijn we dan ... bijna aan het begin vaneen nieuwe start! Voor sommige iseen nieuw jaarslechts een voortzetting van de tot nu toe gevolgde levensstijl,maar voor anderen is het een goede reden om te veranderen of het te verbeteren van hun leven. Voor mij is het zeker een goed excuus om te komen met een nieuwjaars lijstje vol goede voornemens en om te proberen vast te houden aan de doelen die ik voor mezelf had opgesteld.

Het leven zou zo veel beter zijn als alles om me heen was beter georganiseerd, gecategoriseerd en opgeruimd was. In 2012 zal ik mijn best doen om ervoor te zorgen dat de spullen om mij heen geenchaos creƫren. Omdit te doen moet ik weten wat ik zou kunnen organiseren en of ik genoeg ruimte / opslag voor mijn spullen heb.


Kleren, papieren, boeken en nog veel meer zijn niet bestemd voor de vloer, het bed of stoelen... Ik moet er definitief een einde aan maken.

Hier heb ik een aantal beelden die me echt inspireren, ik hoop dat ik mijn appartement hetzelfde uiterlijk kan geven!
Het organiseren van juwelen kan veel energie kosten, maar zolang je maar genoeg mandjes, rails of andere of opbergmogelijkheden hebt, kunnen onze glimmende accessoires ook een woondecoratie worden en niet alleen een decoratie voor ons zelf.   Organised lifestyle 2012


So here we are... almost at the beginning of a fresh start! For some a new year is only a continuation of their heretofore lifestyle, but for others it’s a good reason to change or improve their lives. For me, it is definitely a good excuse to come up with a new year’s resolution list and try to stick to the goals I set for myself.

Life would be so much better if everything around me was better organized, categorized and tidied up. In 2012 I will do my best to make sure that objects around me do not create a chaos. In order to do so, I need to know what could be organized and whether I have enough space/storage for my valuables.

Clothes, paperwork, books, and many more are not destined to accommodate the floor, bed or chairs... I need to put a definite end to it.

Here I some images which really inspire me, I hope to make my apartment look the same!


Organising jewelery could be very energy drenching, but as long as we have enough boxes, rails and other storage, our shiny accessories can also decorate our homes and not only us.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten