donderdag 23 juni 2011

Spectaculair ontworpen zwembaden


Geïnspireerd door de naderende zomer, schrijevn wij vandaag over iets anders dan onze gebruikelijke artikelen. Tijdens het scrollen door het internet hebben we deze geweldige compilatie van foto's gezien van de meest ongewone zwembaden. Het is gewoon ongelooflijk wat technologie en menselijke verbeelding kunnen creëren.

San Alfonso del Mar, Chili
San Alfonso del Mar staat bekend om het grootste zwembad ter wereld, welke is opgenomen in het Guinness Book of Records. De lengte van het zwembad is 1013 meter en neemt een ruimte in van 8 hectare. Het resort met dit prachtige zwembad is gelegen in het noordelijke deel van de Chileense stad Algarrobo, gelegen in het centrale deel van Chili aan de Stille Oceaan.

Marina Bay Sands, Singapore
In Singapore, in de plaats Marina Bay Sands, vindt u de hoogst geplaatste en met dezelfde lengte en hoogte zwembad. Alleen hier kunt u een duik nemen op de top van een wolkenkrabber. Het zwembad is 150 meter lang en het is gelegen op de 55e verdieping. Het zwembad is omringd door het prachtige landschap en de skyline van de stad.Santa Lucia, het Caribisch gebied
In het Anse Chastanet Resort, dat ligt op het eiland Santa Lucia in het oosten van de Caribische Zee, vindt u een adembenemend zwembad. Het eiland is een onderdeel van de Kleine Antillen en ligt ten noorden / noordoosten van het eiland Saint Vincent, ten noordwesten van Barbados en ten zuiden van Martinique. Het is de meest geweldige plek voor ontspanning en vakantie. Hier vindt u een van de zwembaden met het meeste prachtige uitzicht over de omgeving.Brussel, België
Nemo 33, is de naam van deze geweldige constructie. Het zwembad is 33 meter diep en is gevuld met meer dan 2.500.000 liter chloor water, waarbij de temperatuur 30 graden Celsius wordt. Het is een waar paradijs voor het beoefenen van de duiksport. Op de verschillende niveaus zij onderwater grotten opgenomen. Er zijn tal van onderwater vensters waarmee bezoekers van buitenaf op verschillende dieptes in de zwembaden kunnen kijken. Het complex is in 2004 ontworpen door de Belgische duik expert John Beernaerts als een multi functionele duikinstructie, recreatie en film productie-installatie. Nemo 33 is het diepste binnen zwembad ter wereld

Het buitenzwembad van het San Alfonso del Mar resort ligt op ongeveer twee meter dieper, met een diepte van 35 meter op zijn diepst.
 

Ocean Dome, Miyazaki, Japan
De Seagaia Ocean Dome was 's werelds grootste overdekte waterpark, gelegen in Miyazaki, Japan. The Ocean Dome, was een onderdeel van het Sheraton Seagaia Resort, op 300 meter gemeten in de lengte en 100 meter breed en is genoteerd in het Guinness Book of Records. Het werd geopend in 1993 en het aantal bezoekers bereikte een piek in 1995 op 1,25 miljoen per jaar. Het ligt op slechts 500 meter van de kust, maar het is nooit leeg.

The Ocean Dome droeg een namaak vlammen spuwende vulkaan, kunstmatig zand en 's werelds grootste uitschuifbare dak dat een permanent blauwe lucht creërde, zelfs op een regenachtige dag. De luchttemperatuur werd altijd gehouden op een temperatuur rond de 30 graden en het water op ongeveer 28 graden. Het heeft ook een systeem dat golven gegenereerd voor de fans van het surfen.


Observatory Hotel, Australië
In de oudste wijk van Sydney, The Rocks, kunt u in het Observatory Hotel zwemmen onder de sterren. In het 20 meter lange en warme zwembad kunt u genieten van een plafond dat een imitatie is van de sterrenhemel van de Australische hemel.

Golden Nugget, Las Vegas, USA
Als je het gevoel hebt te willen zwemmen en tegelijkertijd 5 verschillende soorten haaien wilt bewonderen, wordt deze attractie u aangeboden door het Golden Nugget hotel in Las Vegas. Het aquarium met de bloeddorstige dieren is gelegen in het midden van het zwembad.


Golden Nugget Las Vegas Hotel voltooide de renovatie van het zwembad in 2008. Het nieuwe verwarmde buitenzwembad is gecentreerd rond de tank. Er is een nieuwe drie verdiepingen tellende waterglijbaan buis die dwars door deze tank vol haaien gaat. Deze beveiligde waterglijbaan buis is doorzichtig. Kinderen die de afdaling willen maken, moeten voldoen aan een minimale lengte. Bij het ​​zwembad zijn ook grote spa's, prive-cabines en een bar.


Spectacularly designed swimming pools

Inspired by the approaching summer, today we are writing about something different then our usual articles. Scrolling through the internet we have seen this amazing compilation of photos of just the most unusual swimming pools. It is just incredible what technology and human imagination can create.

San Alfonso del Mar, Chile
San Alfonso del Mar is famous for the largest swimming pool in the world, which is included in the Guinness Book of Records. The length of the swimming pool is 1013 meters and it occupies space of 8 hectare. The resort with this magnificent swimming pool is located in the north part of the Chilean city of Algarrobo, located in the central part of Chile on the Pacific Ocean.Marina Bay Sands, Singapore
In Singapore, in the resort Marina Bay Sands, you can find the highest placed and the same
longest-highest swimming pool. Only here you can take a dive on the top of the skyscraper. The swimming pool is 150 meters long and it is located on the 55th floor. The swimming pool is surrounded by the amazing scenery of the city skyline.
 

Santa Lucia, Caribbean
In the Anse Chastanet Resort, which is located on the Santa Lucia Island in the eastern Caribbean Sea, you can find another breath taking swimming pool. The island is a part of the Lesser Antilles and  it is located north/northeast of the island of Saint Vincent, northwest of Barbados and south of Martinique. It is the most amazing place for a relaxation and holidays. Here you can find one of the swimming pools with most amazing view of the area.


Brussels, Belgium
Nemo 33, it is the name of this amazing construction. The swimming pool is deep 33 meters and it is filled with more then 2.500.000 liters of chloride water, which temperature is 30 degrees Celsius. It is a true paradise for practicing scuba divers. On the different levels it included underwater caves. There are numerous underwater windows that allow outside visitors to look into the pools at various depths. The complex was designed by Belgian diving expert John Beernaerts as a multi-purpose diving instruction, recreational, and film production facility, 2004. Nemo 33 is the deepest indoor swimming pool in the world

The outdoor pool at San Alfonso del Mar resort is about two meters deeper, with a depth of 35 meters at its deep end.Ocean Dome, Miyazaki, JapanThe Seagaia Ocean Dome was the world's largest indoor waterpark, located in Miyazaki, Japan. The Ocean Dome, which was a part of the Sheraton Seagaia Resort, measured 300 meters in length and 100 meters in width, and was listed on the Guinness World Records. It opened in 1993, and visitor numbers peaked in 1995 at 1.25 million a year. It is located only 500 meters from the sea shore but it is never empty.
The Ocean Dome sported a fake flame-spitting volcano, artificial sand and the world's largest retractable roof, which provided a permanently blue sky even on a rainy day. The air temperature was always held at around 30 degrees Celsius and the water at around 28 degrees Celsius. It also has a system of generated waves for the surfing fans.


Observatory Hotel, Australia
In the oldest district of Sydney – The Rocks in the Observatory hotel you can swim under the stars. In the 20 meters long and warm swimming pool you can admire a ceiling which is an imitation of the starry Australian sky.

Golden Nugget, Las Vegas, USA
If you feel like swimming and admiring 5 different sorts of sharks, this attraction is offered by the Golden Nugget Hotel in Las Vegas. The aquarium with the bloodthirsty animals is located in the middle of the swimming pool.

Golden Nugget Las Vegas Hotel completed the pool renovation in 2008. The new heated outdoor pool is centered by The Tank. There is a new three-story waterslide tube which goes right through the shark tank. The secured waterslide tube is a see-through tube. Children who want to play the slide must meet the minimum height requirement. At the pool area, there are also large spas, private cabins and a bar.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten