donderdag 6 januari 2011

De boekenkast: De nieuwste trend...

Property of Oock Maatwerk interieurs

Op een plank gezet of liggend op een tafel: boeken brengen warmte, kleur en karakter in elk huis. Van grote boekenwanden tot kleine boekenplanken, boeken zijn een belangrijk onderdeel van de kamer, net zoals de boekenkast zelf. Boeken brengen informatie, wijsheid en entertainment, maar ook decoratie. Bekijk boeken eens op een heel andere manier, namelijk vanuit een estetisch oogpunt:

De leren banden op antieke bloemrijk versierde boeken, ontwerpen van bladgoudnog steeds zichtbaar na eeuwen van gebruik, en de kleuren die vervaagt zijn door het gebruiken van de verschillende generaties. Mooie schutbladen in marmer-patronen, sierlijke botanische prints, of sterke strepen creëren een gevoel van anticipatie wanneer een voorkant wordt geopend en een gevoel van afsluiting bij de laatste regel die wordt gelezen. Van één boek zijn er zo veel verschillende manieren om naar te kijken, dat iemand er een boek over kan schrijven.

“ Ik heb altijd gedacht dat Het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn” Jorge Luis Borges

Dikke planken van licht hout en een keurig rechte rij boeken passen uitstekend bij een modern interieur. Door de planken op een gelijke hoogte van onder naar boven te plaatsen creëert u symmetrie in uw boekenkast. Daarnaast is de boekenkast de basis voor het interieur. De zonnige hoeken in het huis zijn de ideale plekken voor een comfortabele leesstoel.

“Laat boeken je eettafel zijn,
En je zal vol zijn van heerlijkheden
Laat ze je matras zijn,
En je zal een goede nachtrust hebben”


Property of Oock Maatwerk interieurs


“De boekenkast even essentieel voor een ruimte als de objecten die de ruimte vullen”

De boekenkast als essentie van de kamer.
De boekenkast is in sommige kringen een statussymbool. Vroeger – en nog steeds, staan boeken voor wijsheid en hoog opgeleid. De boekenkast vertelt het verhaal van uw leven: uw verleden en ervaringen. Hoe voller de boekenkast, hoe voller uw leven is.
Een boekenkast in de ruimte absorbeerd het geluid en vult de ruimte met zijn aanwezigheid. Een boekenkast zonder boeken is misschien dan wel leeg, maar is nog steeds een boekenkast. Toch is een boekenkast mét boeken indrukwekkender.

The Bookcase: The latest trend…

Set on a shelf or lying on a table: books give your house warmth, color and character. From large bookcases to some simple shelves, books are an important part of the room, and so is the bookcase. Books bring information, wisdom and entertainment, but also decoration. Consider books for once on a completely other level, on an esthetic level.


Property of Oock Maatwerk interieursConsider the leather bindings on antiquarian books-florid, gold-leaf designs still visible after centuries of usage, and colors deepened by the handling of successive generations. Beautiful endpapers in bold marbleized patterns, graceful botanical prints, or strong stripes create a sense of anticipation when a front cover is opened and a sense of closure when the last line had been read. A book has so many levels, that someone can write a book about it.

“I have always imagined that Paradise will be a kind of library.” Jorge Luis Borges

Thick shelves of blonde wood and neat rows of books are well suited to modern interiors. Keeping the shelves at an equal height from top to bottom creates a sense of symmetry and acts as a grounding force for the furniture and artwork’s curved lines. The homes sunlit corners are ideal for a comfortable reading chair.


Property of Oock Maatwerk interieurs

“Let books be your dining table,
And you shall be full of delights
Let them be your mattress

And you shall sleep restful nights”“The bookcase is as vital to a room's decor as the volumes that fill it”

The bookcase as the essence of the room.
The bookcase is a status symbol in some social groups. In the past – and still, a book represents wisdom and a well-educated mind. The bookcase is telling the story of your live: your history and your experience. The fuller the bookcase, the fuller your live. A bookcase absorbs the sounds in the room and fills the place with its presence. A bookcase without books is still a bookcase. Though, a bookcase with books is much more impressive.
Property of Oock Maatwerk interieurs


Geen opmerkingen:

Een reactie posten